Blog dịch thuật

Liner

‘liner’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : tàu hàng định kỳ; tàu khách định kỳ; tàu chợ; máy bay theo tuyến định kỳ; vật lót (trong thùng đựng hàng)

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay