Blog dịch thuật

Lingo

‘lingo’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : tiếng lóng; tiếng nhà nghề; tiếng chuyên môn; tiếng lóng nghề vận tải biển