Blog dịch thuật

Liquid Ratio Test

‘liquid ratio test ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : trắc nghiệm tỉ suất khả năng tiền mặt