Blog dịch thuật

Liquidated Damages

‘liquidated damages’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : mức tổn thất xác định; khoản bồi thường vi ưđc được xác đinh trước bằng tiền

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay