Blog dịch thuật

Liquidated Obligation

‘liquidated obligation ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : nợ đã thanh toán; nợ đã trả dứt

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay