Blog dịch thuật

Liquidation By Compromise

‘liquidation by compromise ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : (sự) thanh toán bằng hòa giải

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay