Blog dịch thuật

Liquidation On Inventories

‘liquidation on inventories ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : sự bán thanh lý hàng tồn trữ