Blog dịch thuật

Liquidation Sale

‘liquidation sale ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : (sự) bán thanh lý; bán tống; thanh mại; bán đấu giá thanh lý

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay