Blog dịch thuật

Liquidity-Preference Theory

‘liquidity-preference theory ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : thuyết chọn lựa chu chuyển đồng vốn, chuộng tiền mặt

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay