Blog dịch thuật

liquidity ratio

‘liquidity ratio ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : mức chu chuyển (vốn); tỉ suất tính lưu động; tỷ số khả năng thanh toán

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay