Blog dịch thuật

Liquidity

‘liquidity’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : mức chu chuyển (của đồng vốn); tính lưu động; tính có thể thanh toán; nâng lực trả nợ; thanh khoản

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay