Blog dịch thuật

list of prices

‘list of prices ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : bảng kê vật giá; giá biểu; giá mục biểu; bảng giá (của Sở giao dịch chứng khoán)

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay