Blog dịch thuật

list price

‘list price ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : giá ghi bảng; giá ca-ta-lô; giá trên bảng giá mục hàng hóa; giá bán lẻ; giá công khai

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay