Blog dịch thuật

listed company

‘listed company ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : công ty đã đăng vào giá biểu tại Sở giao dịch chứng khoán; công ty trong danh sách

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay