Blog dịch thuật

listed shares

‘listed shares ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : cổ phiếu đã đàng vào giá biểu chính thức (Sở giao dịch)

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay