Blog dịch thuật

listing agreement

‘listing agreement ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : hồ sơ xin ghi vào bảng giá của Sở giao dịch (chứng khoán)