Blog dịch thuật

listing Standard

‘listing Standard ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : tiêu chuẩn đàng ký; tiêu chuẩn ghi vào bảng giá chính thức của Sở giao dịch

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay