Blog dịch thuật

liveliness

‘liveliness’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : (sự) hoạt bát; sinh động; sôi nổi