Blog dịch thuật

Lloyd’s associates

‘Lloyd’s associates ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : (những) thành viên liên kết của Lloyd’s