Blog dịch thuật

lo-lo container ship

‘lo-lo container ship ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : tàu công-ten-nơ bốc xếp bằng cần cẩu

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay