Blog dịch thuật

load carrying capacity

‘load carrying capacity ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : sức chở, trọng tải hữu ích