Blog dịch thuật

loading broker

‘loading broker ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : người môi giới trông coi việc chất hàng (xuống tàu)

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay