Blog dịch thuật

loan on collateral security

‘loan on collateral security ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: khoản cho vay có thế chấp

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay