Blog dịch thuật

local financial body

‘local financial body ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: cơ quan tài chính địa phương