Blog dịch thuật

localwholesale market

‘localwholesale market ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: thị trưởng bán sỉ tại địa phương