Blog dịch thuật

lock up capital (to,..)

‘lock up capital (to,..) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: làm dọng, phong tỏa, cầm thế vốn