Blog dịch thuật

lodge a complaint (to…)

‘lodge a complaint (to…) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: gởi đơn khiếu nại