Blog dịch thuật

Lương Của Phiên Dịch Viên Tiếng Trung là gì?

Thuật ngữ ‘Lương Của Phiên Dịch Viên Tiếng Trung” là gì?
Giải thích: Là thông tin về lương của phiên dịch viên Tiếng Trung đang làm việc tại các công ty, tập đoàn Việt Nam cũng như Trung Quốc đang đóng tại Việt Nam. Mức lương của phiên dịch viên Tiếng Trung được tính tùy theo đặc điểm công việc, tính chất ngành nghề.