Blog dịch thuật

Máy Thông Dịch Tiếng Anh là gì?

Thuật ngữ ‘Máy Thông Dịch Tiếng Anh” là gì?
Giải thích: Là một thiết bị có thể phiên dịch được Tiếng Anh. Hiện trên thị trường có bán rất nhiều loại máy thông dịch, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng với nhiều mục đích như: Thông tin công việc, thông dịch du lịch…